21.mar 2023

Årsmøte Naturvernforbundet i Inderøy

Hva: Årsmøte
Når: 21.mar, kl. 19:00
Hvor: Spiren, Vennavegen 59, 7670 Inderøy.

Naturvernforbundet i Inderøy inviterer til årsmøte den 21. mars på Spiren, Inderøy. Vi håper mange tar seg turen.

Sted: Spiren, Vennavegen 59, 7670 Inderøy

Tid: tirsdag 21. mars 2023 kl. 1900 – 2030

Årsmøtet er det viktigste møtet i lokallaget i løpet av året. Møtet er åpent for alle medlemmer, og alle medlemmer kan stemme.

Medlemmer av Naturvernforbundet i Inderøy kan gi skriftlige forslag til saker innen 20. mars.
Sendes til an@naturvernforbundet.no

Sakliste for årsmøte:
Valg av møteleder og møtesekretær.
Godkjenning av innkalling og sakliste.
Styrets årsmelding.
Regnskap 2022 og budsjett 2023
Forslag til handlingsplan og budsjett.
Innkomne saker.

Saksdokumenter:
Styrets årsmelding.

 Valg.

Mvh.

Styret