12.mar 2024

Årsmøte Steinkjer

Hva: Årsmøte
Når: 12.mar, kl. 19:00
Hvor: Kulturkafeen Hegdahlsgården, Kristofer Uppdalsgate 3, Steinkjer

Før årsmøtesakene blir det gitt informasjon om Skogprosjektet og et foredrag om fugler og fugleliv.

Årsmøte

 • Sak 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
 • Sak 3. Årsmelding.
 • Sak 4. Forslag til aktivitetsplan
 • Sak 5. Regnskap og budsjett.
 • Sak 6. Valg.
  styreleder
  styremedlemmer
  valgkomite
  revisor
  utsending til Fylkesårsmøtet 6. april
 • Sak 7. Eventuelt
  Medlemmer av Naturvernforbundet i Steinkjer kan gi skriftlige forslag til årsmøtevedtak og til eventuelt. Sendes til
  runlo@trondelagfylke.no