29.feb 2024

Årsmøte Verdal

Hva: årsmøte
Når: 29.feb, kl. 19:30
Hvor: Kulturrommet, Verdal bibliotek

I tråd med Naturvernforbundets vedtekter kalles det til årsmøte.

Tid:      Tordag 29. februar 2024, klokken 19.30

Sted:   Kulturrommet, tilhørende Verdal bibliotek.

Gå inn kinoinngangen, møtet vil foregå i rommet ved siden av DuKan i 1. etg. Stedet er universelt utformet og tilgjengelig med rullestol og barnevogn.

Årsmøtet er det viktigste møtet i lokallaget i løpet av året. Møtet er åpent for alle medlemmer, og alle medlemmer kan stemme.

Hvis du har spørsmål om årsmøtet eller lokallaget, kan du kontakte leder Grethe Dyrstad, mob: 90402306.

I forkant av årsmøtet vil det bli holdt foredrag om relevante miljøsaker her i Verdal. Info om tema og foredragsholder kommer i eget skriv og oppdateres på nett.

Saksliste

På årsmøtet skal vi behandle følgende saker:

  • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Styrets årsmelding 2023
  • Regnskap 2023
  • Innmeldte saker. Medlemmer kan melde inn saker og forslag til årsmøte innen 14. februar.
  • Aktivitetsplan 2024. Årsmøtet vedtar hvilke saker som skal prioriteres i det kommende året.
  • Budsjett 2024
  • Valg

Frister

Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøte er 14. februar 2024. Forslag sendes på e-post til Verdal@naturvernforbundet.no .

Innkalling er sendt på epost og SMS til registrerte medlemmer.

Vi gleder oss til å se deg på årsmøtet!

Miljøvennlig hilsen

Grethe Dyrstad
leder, Naturvernforbundet i Verdal

Verdal@naturvernforbundet.no