22.aug 2023

Hva vil politikerne gjøre med Lade?

Hva: Åpent folkemøte
Når: 22.aug, kl. 17:00
Hvor: Ringve Museum

Nedbyggingen av Lade skjer helt uten oversikt over konsekvensene, nå er det det på tide å stoppe opp!

En by i endring krever sterkere vern av natur. Jo sterkere utbygging og tettere by, jo viktigere blir nærnaturen. Vi skal ikke bare bo i denne byen, vi skal også leve!


Fem organisasjoner som lenge har prøvd å ta vare på verdiene på Lade, gikk i vinter sammen om å utarbeide LadeManifestet. Dette har nå fått tilslutning av flere organisasjoner. Nær 600 hundrede personer har skrevet under på Lademanifestet, som er sendt inn som Borgerinitiativ til Bystyret.

Nå kan du både få innblikk hvilke utbygginger som truer Lade og hva partiene mener skal skje på Lade!

Kl. 17.00 – 18.30 Vandring på Lade, med innlagte informasjonspunkter. Turen er dessverre ikke egnet for den som er dårlig til beins.
Kl 18.30 -19.00 Pause med mulighet for å møte organisasjoner og enkeltpersoner
Kl 19.00 – 21.00 Åpent møte.

Oppmøte vandring: Parkeringsplassen til Ringve botaniske hage, ved Olav Engelbrektssons allé. Det åpne møtet avholdes på Ringve Musikkmuseum, konsertsalen.

Gratis inngang