22.mai 2024

Bynaturpark på Lade

Hva: Folkemøte og vandring
Når: 22.mai, kl. 17:30 – 20:30
Hvor: Ringve Musikkmuseum, Lade alle 60, Trondheim

Organisasjonene bak forslaget om å etablere en Bynaturpark på Lade, inviterer til vandring og folkemøte. Mye spennende har skjedd og nå skal viktige beslutninger fattes.

Mye folk som hører på innleder ute i natur

Interesserte fra hele byen ønskes velkommen! Arrangementet er gratis. På grunn av enkel servering, ber vi om at du gir beskjed her om du kommer. Har du ikke Facebook, så send en beskjed til trondelag@naturvernforbundet.no

Program:

17.30 – 18.30 Vandring i Ringve botanisk hage og Fagerheim allé.
Informasjon om naturtyper, planteliv, fugler og kulturlandskap. Informasjon om aktuelt byggeprosjekt (Karisvingen)

18.30 – 19.00 Enkel servering. Mulighet til å møte organisasjonene.

19.00- 20.30 Åpent møte. Ringve Musikkmuseum.

Organisasjonene bak forslaget om å etablere en Bynaturpark på Lade, inviterer til vandring og folkemøte. Mye spennende har skjedd og nå skal viktige beslutninger fattes. Interesserte fra hele byen ønskes velkommen! Arrangementet er gratis.

Program:
17.30 – 18.30 Vandring i Ringve botaniske hage og Fagerheim allé. Informasjon om naturtyper, planteliv, fugler og kulturlandskap. Informasjon om aktuelt byggeprosjekt (Karisvingen)

18.30 – 19.00 Enkel servering (si derfor gjerne i fra at du kommer). Mulighet til å møte organisasjonene.

19.00- 20.30 Åpent møte på Ringve Musikkmuseum.
-Velkommen v/ Birger A. Myrstad KU-L (Kontaktutvalget på Lade)
-Eva Barch, diktlesning
-Arkeolog Julian Cadamarteri, om det historiske Lade
-Fortidsminneforeningen, om lystgårdslandskapet på Lade
-Vibekke Vange, NTNU Ringve botaniske hage, om kulturlandskap og naturmangfold på Lade.
-Gaute R. Dahl, om Grønlia på Lade og skjøtsel av området.
-Utbyggingsplaner i Karisvingen, appell fra naboer
-Anne Guri Solem, Naturvernforbundet. Hva skal en bynaturpark være og veien fram dit.
-Korte innlegg fra politikere
-Avslutning

Organisasjonene bak LadeManifestet:
Kontaktutvalget på Lade, Birdlife Trøndelag, Norsk botanisk forening avdeling Trondheim, Fortidsminneforeningen i Trondheim, Fagerheimskogens Velforening, Naturvernforbundet.
Oppmøte til både vandring og møte: Ringve Musikkmuseum.
Det går mange busser til Lade. Parkering på museets parkeringsplasser.
Bildet er tatt på en vandring i 2023.

Oppmøte til både vandring og møte: Ringve Musikkmuseum. Det går mange busser til Lade. Parkering på museets parkeringsplasser.
Bildet er tatt på en vandring i 2023.

Organisasjonene bak LadeManifestet:
Kontaktutvalget på Lade, Birdlife Trøndelag, Norsk botanisk forening avdeling Trondheim, Fortidsminneforeningen i Trondheim Naturvernforbundet.

Mer om Bynaturpark på Lade.