11.mai 2023

Ettermiddagstur i vårskog

Hva: Naturgledetur
Når: 11.mai, kl. 18:00
Hvor: Bratsberg skole

Opplev naturgleden, se og lær hvordan elgen bidrar til å endre klima og artsmangfold!

Gunnar Austrheim, økolog ved NTNU Vitenskapsmuseet tar oss med til et av forsøksfeltene ved Bratsberg:

På snauhogde felt kan elgen redusere karbonlagringen i vegetasjonen med så mye som 60 prosent av de årlige karbonutslippene i et område. Klimaeffekter er likevel mer enn karbon. Elgens åpning av skogen ved beiting gir økt refleksjon av solinnstråling. Denne avkjølende refleksjonseffekten er så sterk at den nesten utligner oppvarming forårsaket av redusert karbonlagring i trær.

Hva så med andre verdier i skogen? Bjørk og andre løvtrær som rogn, selje og osp bidrar til å øke biodiversiteten i et område. Gjennom å fjerne slike arter påvirker elgen artsmangfoldet i skogen. Hvordan kan vi balansere ulike hensyn i forvaltningen av elgen og skogøkosystemet den er en del av?

Oppmøte og turstart fra Bratsberg skole kl. 18.00.

Transport: Rute 74 fra Valøyvegen holdeplass (Tempe) kl. 17.27 – avstigning Bratsberg Kirke Retur kl. 20.09 eller 21.04. Leilighetsskyss kan også la seg ordne gjennom turleder Gaute Dahl tlf. 95907289