25.jun 2023

Fosen-aksjon i Roan

Hva: Sommerleir
Når: 25.jun, kl. 15:00 – 28.jun, kl. 13:00
Hvor: Starum, Åfjord

Naturvernforbundet er med på å arrangere sommerleir for Fosen. Aksjonen foregår i Straum i Åfjord

Fra markeringer mot utbygging av Innvordfjellet.

Offisiell oppstart er 26. juni, men mange vil ankomme allerede søndag 25. juni.

Det handler om respekt for rettstaten, maktfordelingsprinsippet og demokratiet. Det handler om et pågående menneskerettsbrudd mot Fosen-samene. Om verdsettelsen av naturen og alt levende. Om grunnleggende rettferdighet. Og det handler om en regjering og statsminister som mener to vindkraftverk i Trøndelag er viktigere enn alt dette.

Vi samles fra hele Norge til Fosen for å markere tydelig at driften ved de to ulovlige anleggene Roan og Storheia må stanses umiddelbart, i tråd med Høyesteretts dom for over 600 dager siden.

Dette blir en flerdagers leir med kulturinnslag, aktiviteter og formidling, mellom annet fra reindrifta om deres kamp og hvordan de blir påvirket av vindkraftanleggene. Fellestur til vindkraftområdet på Roan for å forstå hvordan området er blitt fragmentert og gjort uegnet for reindrift, blir arrangert.

Mer detaljert program vil bli annonsert fortløpende.


Alle med engasjement i saken er hjertelig velkommen uavhengig om en er medlem i Motvind, Naturvernforbundet, en annen miljøorganisasjon – eller ikke.

Selv om engasjerte politikere også er velkomne, så ønsker en ikke appeller eller markering av politiske parti. Partiene har stor anledning til å løfte saken i Stortinget eller valgkampen.

Deltagelse er gratis, men en må regne med å ta i et dugnadstak. Det vil bli enkelte varme fellesmåltider og tilgang på bålpanne til grilling, samt tilgang på toalett og lading av telefoner.

Eksakt sted for leiren vil bli annonsert nærere oppstartdato, men blir i Straum i Åfjord kommune, i nærheten av Roan vindkraftverk.

Ta med telt eller hengekøye til overnatting. Har du ikke, er det litt plasser i lavvoer tilgjengelig. Meld oss om behov på forhand. En kan komme fra ettermiddag / kveld på søndag.

I tillegg til å gjøre noe positivt for en svært viktig sak, så blir det å bli med på denne leiren sosialt og hyggelig 😊

Meld eller ring til Torbjørn Lindseth på tlf 456 92 268 eller Jørund Nygård på tlf 909 43 882 når du er sikker på at du reiser opp. Vi kan da også prøve å bidra til å finne løsninger for de som har behov for transport fra Trondheim / Værnes.

La fjella leve – Baajh vaeride årrodh

!