22.jun 2023

Naturgledetur på Frigården med fokus på myr og myrplanter

Hva: Naturgledetur
Når: 22.jun, kl. 18:00
Hvor: Skihytta på Frigården i Lånke

Bli med oss og Kjell Ivar Flatberg på en hyggelig tur for å lære mer om myr og myrplanter.

MyrplanterAnne Marit Ligaard

Vi er så heldige at vi får med oss Kjell Ivar Flatberg som guide og veileder på denne turen. På Frigården er det mye myr og mye av denne myra består av torvmoser. Flatberg omtales som både en av verdens fremste eksperter og som en guru på disse mosene, i tillegg til at han kan det meste om andre myrplanter.

Vi satser på at dette skal bli en læringsrik og trivelig tur. Vi kommer til å gå et bra stykke. Støvler eller sko som tåler vatn er en fordel, samt klær etter værforholdene. Ta gjerne med drikke, matpakke og sitteunderlag. Vi møtes ved skihytta på Frigården kl 18. Vi oppfordrer til samkjøring.

Arrangementet er gratis og alle er velkomne!

Stormakkmose på FrigårdenAnne Marit Ligaard
Kjell Ivar Flatberg viser fram Stormakkmose på Frigården

OPPDATERING:

Onsdag 21. juni kom planen for Hell Arena til videre behandling i plankomiteen. Kommunedirektøren innstiller på at den vedtas!!! Plankomiteen stemte over innstillingen:

«For forslaget stemte 9: Marit Evjen Hernes (Ap), Torger Størseth (Ap), Arild Gressetvold
(Frp), Berit Anette Elvertrø (H), Geir Falck Anderssen (H), Helene Arnø (H), Ketil Einar
Nilsen (Sp), Monika Renå Rønsåsbjørg (Sp), Rolf Charles Berg (Sp)
Imot forslaget stemte 2: Sissel Helen Bakken (Ap), Lise Regine Rasmussen (MDG)
Dermed er innstillingen vedtatt»- saksprotokoll plan, 21. juni 2023. Saken i sin helhet kan leses her:

https://prod01.elementscloud.no/publikum/939958851/DmbMeeting/191

Planen skal nå videre til kommunestyret 31/8. Opposisjonspartiene Rødt, Venstre og SV er ikke representert i plankomiteen og har derfor foreløpig ikke stemt over innstillingen.

I saken fremgår det at Statsforvalteren har overstyrt sin egen fagavadeling og trukket en innsigelse:

«Klima- og miljløavdelingen fremmer innsigelse pga inngrep som vil utradere en sterkt trua naturtype – Stormyra og Raudsandmyra – truet planteart – brunskjene, samt sannsynlige hekkeområer til truet fugleart – storspove».

Statsforvalteren selv har vurdert klima- og miljøavdelingens forslag til innsigelse, og har vurdert at «de samfunnsmessige interessene knyttet til Hell arena er av større og mer avgjørende betydning enn hensynet til de nasjonale interessene som naturmangfoldverdiene i området representerer.»

Dette aktualiserer denne naturgledeturen enda mer, og dette er en sak som vi i Naturvernforbundet ikke kommer til å la passere uten å gjøre hva vi kan for å stoppe den. Her har vi også med oss store deler av friluftsfolket og lokalbefolkningen.

Stjørdal kommune har i et enstemmig kommunestyre vedtatt at vi skal være en foregangskommune for klima og miljø. Med tanke på hva Statsforvalterens fagfolk i Klima og miljøavdelingen sier er utbygging på Frigården overhodet ikke forenelig med dette vedtaket.

Myrtistel på FrigårdenAnne Marit Ligaard
Myrtistel på Frigården