25.mar 2023

Fylkesårsmøte 2023

Hva: Fylkesårsmøte 2023, Naturvernforbundet i Trøndelag
Når: 25.mar, kl. 11:00
Hvor: Trønderhallen, Høgskolevegen 5, 7600 Levanger

Vi inviterer vi til fylkesårsmøte den 25. mars kl. 11.00.
I tillegg til vanlige årsmøtesaker avslutter vi med informasjon om Hotrandeltaet og motorveiutbygging.

Bilde: Hotrandeltaet med utfyllinger i deler av elvedeltaet. Foto: Halvor Sørhuus

Møtet holdes i Trønderhallen på Levanger, se kart ved å trykke her eller se nederst i artikkelen.

Fylkesårsmøtet er åpent for alle medlemmer. Bare valgte delegater fra lokallag har stemmerett.

Påmeldingsskjema finn en ved å trykke her.

Program:
kl. 11.00 -12.30 Årsmøte

  • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Styrets årsmelding 2022
  • Regnskap 2022
  • Innmeldte saker
  • Handlingsplan 2023
  • Budsjett 2023
  • Valg

Årsmøtepapirer: (Linker kommer fortløpende etter fylkesstyremøte 07.03.23).
Årsmelding
Resultatregnskap, balanse og noter
Revisors beretning
Handlingsplan
Valgkomiteens innstilling

Forslag til Uttalelser som er kommet inn:
(Kommer fortløpende etter hvert som det kommer inn).

Stans konsesjonene til torskeoppdrett i og rundt Trondheimsfjorden!
Energipolitikk, fylkes- og kommunevalg 2023.
Hotrandeltaet må være et naturreservat.

Andre innkomne forslag:

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker ønsker å ta opp følgende sak på fylkesårsmøtet 2023:

«Samhandling mellom fylkeslaget og lokallagene».

Hensikten med å ta opp saken er å få etablert rutiner som styrker samarbeidet mellom de to nivåene.

Vi fremmer følgende forslag til vedtak:

               Styret får i oppgave å utarbeide forslag til retningslinjer for samhandling mellom fylkeslaget og lokallagene.

Forslaget sendes ut til lokallagene på høring før fylkeslaget fatter vedtak i saken.


Pause

kl. 13.00 – 14.30 . Tema, blir oppdatert fortløpende.

Motorveiutbygging og Nye Veier v/Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.

Hotrandeltaet. Presentasjon av våtmarker i trondhiemsfjorden og hvorfor disse er så viktige, Kort om Hotrandeltaet før vi skal på ekskresjon dit. v/ Svein Karlsen, leder i Trondheimsfjorden våtmarkssenter og Åsmund Nordgulen, regionsekretær i Naturvernforbundet i Trøndelag.

Diskusjon og spørsmål

Etter kl. 14.30 blir det ekskursjon til grensen til Hotrandeltaet for de som ønsker å se området og utfyllingene som er gjort i elvedeltaet så langt. Ta med kikkert!

For lokallagene er det viktig å velge delegater til fylkesårsmøtet. Delegater må meldes inn til trondelag@naturvernforbundet.no , men årsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Husk også å sende inn forslag til uttalelser og eventuelle endringer i vedtekter, eller andre saker lokallagene ønsker å ta opp.
Frist for innlevering er 20. mars kl. 12.00. 

Kom gjerne i god tid – vi serverer lunsj før vi starter 11.00.

Vi planlegger for et vanlig årsmøte med fysisk oppmøte.

Trønderhallen, med inngangsparti ved rød markør. Parkering ved IL Sverre Turn. Bilde: Google Maps