06.apr 2024

Fylkesårsmøte Trøndelag

Hva: Årsmøte
Når: 06.apr, kl. 13:30
Hvor: Digs, Krambugata 2, Trondheim

Vi inviterer delegater fra lokallag og alle medlemmer til årets fylkesårsmøte

Gjermund Holsæter

Bildet er fra Gåsvatnet i Skaun kommune.

Før årsmøtet arrangeres et seminar om sjøørret. Arrangementet starter kl. 10.00, er åpent for alle interesserte og har gratis deltakelse. Se nærmere om dette seminaret her. Både seminar og årsmøte arrangeres på Digs, i Krambugata 2 i Trondheim (Bak hovedbiblioteket – Peter Egges plass).

Alle medlemmer av Naturvernforbundet i Trøndelag (er du medlem bosatt i Trøndelag, blir du automatisk medlem av fylkeslaget, om du ikke har bedt om å tilhøre et lokal- eller fylkeslag utenfor Trøndelag) inviteres til begge arrangement.

Deltakelse på årsmøtet er gratis og vi serverer lunsj før møtet, samt kaffe og te underveis i møtet. Det er vanlig at lokallag dekker eventuelle kostnader for valgte delegater til årsmøtet. Dersom lokallaget har svært anstrengt økonomi kan de søke fylkeslaget om økonomisk støtte.

På grunn av møterom og servering, ber vi alle om å registrere seg i dette påmeldingsskjemaet:

Navn
E-post
Deltar på
Angi hvilken del av arrangementet du deltar på. Det er mulig å melde seg på flere deler.
Si fra om det er spesielle forhold vi skal ta hensyn til når det gjelder mat og drikke

Alle lokallag har to utsendinger samt en utsending for hvert tiende medlem.

Alle medlemmer som har betalt kontingent til Naturvernforbundet for inneværende år, har møte- og talerett på årsmøtet.

Saker til behandling;


a. Valg av ordstyrer.
b. Styrets årsmelding.
c. Revidert regnskap.
d. Budsjett og arbeidsprogram.
e. Saker framlagt av styret, lokallag og medlemmer i kommuner uten lokallag, innen 5. november.
f. Valg av leder og styremedlemmer.
g. Valg av valgkomité.
h. Valg av revisor.

I år skal det være landsmøte i Trondheim 6.-11. november. Fylkesårsmøtet skal derfor også behandle:
i. Nominering av landsstyrerepresentant med varamedlem. Disse skal være en av hvert kjønn.
j. Valg av utsendinger til landsmøte.

Innsendte forslag sendes på epost til trondelag@naturvernforbundet.no

Sakspapirer legges ut her før årsmøtet.

Hilsen

Styret