Kurs i den nye skogstandarden til våre medlemmer

Hva: PEFC-kurs
Når: , kl.
Hvor: Nettbasert

PEFC-kurs til Naturvernforbundets medlemmer

Skogkurs/PEFC-kurs

Skogkurs i regi av Allskog
Påmelding her
Din epost-adresse
Skog i Trøndelag

Krav om nytt PEFC-kurs

Fra og med 1. mars 2024 må egenaktive skogeiere ha gjennomgått nytt PEFC-kurs for å levere sertifisert tømmer til industrien.

På kurset lærer vi hva miljøkravene betyr i praksis når vi forvalter og driver en skogeiendom.

Nå får alle som driver i skogen tilbud om kurs i den nye skogstandarden.

Påmelding

Allskog inviterer våre medlemmer til å delta i det nettbaserte sertifiseringskurset. Meld deg på innen 31. juli så koordinerer vi påmelding og deltagelse for våre medlemmer.

Velkommen!