22.mai 2024

Naturopplevelser og natur i fare

Hva:
Når: 22.mai, kl. 18:00
Hvor: Vektersalen i Kimen, Stjørdal

Arne Nævra, Truls Gulowsen og Kjetil Solbakken kommer! Kommer du? Alle interesserte inviteres til en kveld med naturformidling og viktige spørsmål om hvordan vi tar vare på naturverdiene i kommunen vår.

Olderøra på Skatval 5. april 2024Anne Marit Ligaard

Velkommen til: ‘Naturopplevelser og natur i fare’.

Arne Nævra skal snakke om og vise film/bilder: ‘Naturopplevelser og natur i fare’

Truls Gulowsen/leder i Naturvernforbundet sentralt snakker om: ‘Naturavtalen og kommunenes ansvar’

Kjetil Solbakken: forteller om ‘Fuglenes utfordringer’

Sammen med Elveeierlaget, Stjørdal jeger- og fiskeforening, Birdlife Stjørdal, Miljøagentene, Stjørdal Arbeiderparti, Stjørdal Venstre, Stjørdal SV, Rødt Stjørdal og  Stjørdal MDG arrangerer vi dette viktige naturmøtet onsdag 22. mai kl 18 i Vektersalen i Kimen.

(Alle politiske partier har blitt forespurt om å delta! Flere har av uviss årsak takket nei).

Det blir pause med enkel servering.

Billettsalg via Kimen. 100 kr inkl kaffe/te og twist?

Vi arrangerer dette møtet fordi Stjørdal kommune reviderer sin arealplan. Den legger føringer for bruk av natur i en lang tid framover. 

I utkastet til ny arealplan tas nye naturområder i bruk. Det utfordrer folks nærnatur, friluftsliv, naturopplevelser, jakt, fiske og sanking. Ikke minst utfordres det biologiske mangfoldet og naturens egne økosystemer. 

Nasjonale føringer som å ta vare på dyrka mark, myr, naturskog, urskog og våtmarksområder blir overkjørt for at vi skal kunne bygge boliger, hytter og næring.

Derfor ønsker vi å øke forståelsen for viktigheten av en intakt natur og øke engasjementet til Stjørdals innbyggere slik at de kommer med innspill til den nye arealplanen.

Link til billettbestilling her:

https://kimenkulturhus.no/Program/?Activities=233600