29.feb 2024

Oppstartsmøte i Selbu

Hva: Åpent møte/Årsmøte
Når: 29.feb, kl. 19:00
Hvor: kommunestyresalen, Selbu

Vi har nå gleden av å innby til åpent møte om:

Oppstart av lokallag av Naturvernforbundet i Selbu og Tydal

Torsdag 29.februar kl 19.00 i kommunestyresalen, Selbu

«Verdien av natur»

Foredrag av Ivar Herfindal, forsker ved Gjærevollsenteret for framtidsanalyser av naturmangfold.

Deretter ordinært stiftelsesmøte.

Bakgrunn:

Etter et møte mellom interesserte i Selbu og Fylkeslaget i Naturvernforbundet høsten 2023, ble vi forespurt om å være interim-styre for å starte et lokallag.

Nå kan vi invitere deg spesielt som sentralt medlem av Naturvernforbundet til et stiftelsesmøte. Møtet er åpent for alle interesserte og er gratis.

Vi har skaffet en foredragsholder som vil kunne inspirere og være til ettertanke.

Interimsstyret har laget forslag til dagsorden, vedtekter og har kandidater til sentrale styreverv.

Har du interesse for spesielle saker som du tenker lokallaget bør jobbe med eller vil være med å bidra i lokallaget ser vi gjerne at du tar kontakt på epost til bohlejan@live.no.

Med naturlig hilsen

John Inge Sirum                                   Jan Bøhle

John.inge@sirum.no                             bohlejan@live.no

909 92 718                                          993 88 608