29.feb 2024

Skogseminar i Steinkjer

Hva: Seminar
Når: 29.feb, kl. 10:00 – 01.mar, kl. 14:00
Hvor: InnoCamp, Steinkjer

Hvilke verdier har skog? Hvordan og hvorfor tar vi vare på disse verdiene? Og hvordan står det egentlig til med skogen vår?

Foto: Stig Otto Larsen

Disse viktige spørsmålene blir satt på dagsorden når Naturvernforbundet i Steinkjer og Nord universitet arrangerer skogseminar ved InnoCamp i Steinkjer.

Seminaret arrangeres fra lunsj-til-lunsj (litt utvida) fra 29. februar til 1. mars 2024. Det vil bli innlegg og presentasjoner fra blant andre (med forbehold om endringer):

Se fullstendig program og påmelding

Fra programmet:

 • Christian Steel, generalsekretær, Sabima
 • Snorre Furberg, adm.dir., Allskog
 • Rune Hedegart, WoodWorks! Cluster
 • Aksel Granhus, forskningsleder, Nibio
 • Amy Eycott, forsker, Nord universitet (koordineringsansvarlig for nytt skogstudium)
 • John Wirkola Dirksen, leder, Eidskog kommuneskog
 • Ola Eian, biolog, Statskog SF
 • Ken Olaf Storaunet, forsker, Nibio
 • Rune Saursaunet, Fylkesskogmester, Statsforvalteren Trøndelag
 • Elisabeth Veivåg Helseth, forsker, NINA
 • Ulrika Jansson, forsker, NINA
 • Ingerid Angell-Petersen, Naturvernforbundet
 • Baro Moslett, rådgiver, Landbruksdirektoratet
 • Vigdis Vanvik, professor og senterleder ved Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM) ved UiB
 • Andreas Vanebo, skogfaglig rådgiver, Statskog SF

Direkte til påmelding:

Påmelding skogseminar Steinkjer

Påmeldingsskjema
Navn(Required)
E-postadresse(Required)
Deltar du som privatperson eller som representant for en organisasjon?
Private eller medlemmer av Naturvernforbundet trenger ikke fylle ut. Studenter bes fylle ut studieretning.
Hvilken del av arrangementet melder du deg på?
Velg ett av alternativene. Kaffe, te og frukt dekkes av seminaravgiften. Seminaravgiften dekker nødvendige utgifter. Verken Naturvernforbundet eller Nord Universitetet vil få overskudd av arrangementet.
Måltider(Required)
Merk av hvilke måltider du skal delta på
Skriv inn beløp (ut i fra avkryssingen over) Forpliktende påmelding. Ingen refusjon ved avmelding etter 17. februar 2024.
For å kunne sende ut kvittering for kjøp ønsker vi detaljer om hvem dette skal til. For privat kan en skrive ned adresse. For organisasjon/bedrift ønsker vi navn, adresse, e-post og organisasjonsnummer.
Skriv inn om du har allergier, intoleranser eller andre diettrestriksjoner vi må ta hensyn til.