20.aug 2023

Slåttedag i Bjørndalen søndag 20. august

Hva: slåttearbeid
Når: 20.aug, kl. 10:00
Hvor: Bjørndalen, Orkland

Årets slåttedugnad i Bjørndalen (Songlia i Orkland) blir søndag 20. august. Trivelige folk og viktig arbeid!

Slåttemarka holdes i hevd

Den gamle slåttemarka på Bjørndalen er som en oase der øvre del er holdt i hevd av Naturvernforbundet og Grytdalens Venner de siste 9 årene.

Hvem har ikke kjent gleden av å se det duvende fargeprakten i ei blomstereng? Ei blomstereng produserer mye pollen og nektar som gir mat og næring til humler og andre pollinerende insekter.

Slåttemarker av våre aller mest sanselige naturskatter. De er i dag en truet naturtype som trenger pleie.

Bjørndalen kan bli et av de største områdene med slåttemark i Trøndelag. I eldre tider slo de 100 mål for å skaffe for til husdyra. Nå slår vi for å bevare den rike floraen og insektlivet som et viktig bidrag til biologisk mangfold.

En artig flokk med geiter hjelper oss å gjenskape gjengrodd eng, men ca 14 mål trenger vår pleie.

Slik finner du fram:

Slik finner du fram: Ta Fv 710 fra Orkanger mot Agdenes. Sving av mot Husdal i Geitastrand. Passer bom (kr 60) og kjør videre til bom ved Fjellkjøsvatnet. Denne bommen er åpen på dugnadsdagen. Kjør 1,7 km til enden av veien. Da gjenstår 20 minutter på sti til Bjørndalen.

Det vil være aktivitet på Bjørndalen fra kl 10:00. Vi stiller med kaffe og vafler. Annen mat og drikke må dere ta med selv.

Vi vil også formidle kunnskap om floraen i slåttemarka og Bjørndalens historie som skriver seg fra tiden før Svartedauen til den ble en del av Songli Jaktklubs revir i 1907. Med litt god vilje kan vi si at dette var Norges første nasjonalpark, 55 år før Rondane ble den første offisielle nasjonalparken.

Skjøtselen er støttet av Statsforvalteren.

Velkommen til en trivelig slåttedag i vakre, historiske omgivelser.

Del gjerne!

Steve Halsetroenning

Gi beskjed om du kommer: Hva vil politikerne gjøre med Lade? | Facebook