24.sep 2023

Søndagstur i spøkelsesskog med dokumentasjon av sitkagran i Bymarka naturreservat

Hva: Naturgledetur
Når: 24.sep, kl. 10:30
Hvor: Storsteinan bussholdeplass

Naturvernforbundet Trondheim, Naturgledetur

Klemetsaunet Kolonihage ligger mellom Trolla og Flakk, cirka 20 minutters kjøretur fra Trondheim.

Opplev på kontrasten mellom natur og plantasjeskog, og få motivasjon til innsats for å begrense spredning av sitkagrana.

Gunnar Austrheim, økolog ved NTNU vitenskapsmuseet er faglig guide.

Turen vil passe de fleste, men ikke alle – tempo blir rolig, men går utenfor sti og i stedvis bratt terreng.

Spørsmål? Kontakt turleder Gaute Dahl 95907289.

Program:

kl. 10.15               Buss rute 75 med avgang fra Kongens gate K1

kl. 10.30               Oppstart Storsteinan bussholdeplass

ca. kl. 11.15        Leiting og luking av «Pøbelgran avsluttes.

Turen går videre inn i sitkaplantefeltet i retning Klemetsaune (ev. tilbake til Storsteinan for buss til byen kl. 11.39)

Ca. kl.11.45         Rast med kaffe og vafler i Låna på Klemetsaune

                               Vi utveksler naturkunnskap og -gleder.

Ca. kl. 12.15        Informasjon om Klemetsaune Kolonihageforening og Naturvernforbundet i Trondheim

Fra kl. 12.30        Valgfri aktivitet – fortsett kaffepraten, ta en tur opp i soppskogen eller en befaring rundt i kolonihagen.

Kl. 13.20               Turen går tilbake til Storsteinan og buss inn mot sentrum kl. 13.39  

Det vil normalt være mulighet for parkering for noen få biler ved Storsteinan. Alternativet vil være å parkere ved Klemetsaune, drøyt 500 meter lengre vest.

.