Fin samling tross dystert bakteppe

Naturvernforbundet samlet seg i helga som var på idylliske Drageid mellom Osen og Flatanger. Det dystre bakteppet med raseringa av Sørmarkfjellet inspirerte de rund 30 deltagerne til å kjempe videre.

Naturen er vakker ytterst mot havet mellom Flatanger og Osen. Her har folk bodd siden steinalderen og er har hubroen hekket i tusenvis av år. Bakteppet for at man møttes her er imidlertid dystert: Trønder Energi er i gang med å bygge anleggsvei opp til Sørmarkfjellet og anleggsmaskinene går hver dag – det som nå er inngrepsfri natur gjøres om til vindindustrianlegg. En av de som kjemper mot vindkraftanlegget er naturfotograf Wenche Myhre. På fredag kveld holdt hun et bildeshow med naturbilder fra Flatanger og andre steder. Hun vektla hvor mye naturen hadde betydd for henne og at hun derfor var ekstra trist når noen nå ødelegger den. Wenche kommer med bok til høsten og om du vil bestille den eller se mer av hennes bilder kan du gå inn her. 

Lørdag morgen startet med at Sverre Lundemo fra WWF ga oss et innblikk i biologisk mangfold i kystlandskap. Nylig kom en rapport fra FNs naturpanel IPBES som viste en dramatisk nedgang i artsmangfoldet og hvor arealendringer pekes på som den viktigste årsak. Videre gav Kari Merete Andersen oss en innføring i den lokale kampen mot vindkraft i Flatanger, hvor det i tillegg til Sørmarkfjellet også er planer om vindkraft i Innvordfjellet, lenger nord i kommunen.

Så dro vi på fjelltur i Sørmarkfjellet og da ble det også med folk som ikke var med på hele treffet. Det er selvfølgelig med blandede følelser å gå på tur i et område som kanskje blir utbygd, men det å oppleve det flotte fjellandskapet gav oss virkelig lyst til å stå på videre for saken. Flere av turgåerne sa at de skulle tilbake til Sørmarkfjellet senere i sommer. Vel hjemme fikk vi et foredrag fra Hanna Nyborg Støstad om framtidens evolusjon – med ulike teorier om hvordan dyr vil utvikle seg i møte med menneskenes sivilisasjon de neste hundre årene. Støstad kommer også med bok til høsten som kan bestilles her.


På søndag morgen innledet Mads Løkeland om energipolitikk og hvorfor vi heller må satse på energieffektivisering enn vindkraft. Det er få som har et kunnskapsnivå og som argumenterer med slik faglig tyngde som de Løkeland gjør – anbefales absolutt som foredragsholder. Foredraget ligger ute her

På søndag tok vi en tur til Skjellådalen naturreservat – et sammenhennde område med boreal kystregnskog. Her er det planer om vei utbygging, men deltagerne på turen var skjønt enige om at akkurat det er helt uaktuelt.

Oppsummert: En trivelig og lærerik samling tross dystre omstendigheter.