Flaggermussfari

I forbindelse med En hel dag med bynatur inviterer Naturvernforbundet Trondheim til flaggermussafari i byen. Flaggermus tilhører jordas eldste dyregrupper. I Norge har vi tolv flaggermusarter, fem av dem er truet. 
Bli med og lær mer om disse fine dyrene. Guide er ornitologen Per Inge Værnesbranden.

Oppmøte utenfor inngangen til Ila Kirke.