Folkemøte om avrenning frå Løkken gruver

 Jan Atle Lund og Ulf Hauptfleisch, Direktoratet for Mineralforvaltning 
 Are Hilstad, Meldal kommune 
 Marte Turtum, Vannområde Orkla 
 Mads Løkeland, Naturvernforbundet 
 Enkel servering 

Kva er gjort, og kva skal skje med den giftige avrenninga til Orkla? 
Kva skjer med Fagerlivatnet og Bjørnlivatnet, og  kva er situasjonen 
for Orkla? 
Møt opp, få informasjon og delta i diskusjonen 

Arrangørar:  Bjørnli vel og Naturvernforbundet i Orklaregionen.

________________________________________________________________

I etterkant av møtet har Naturvernforbundet skrive to brev til Miljødirektoratet