Folkemøte om hyttebygging i Meråker

2. mai 2023 inviterte vi til en åpen diskusjon der alle kunne komme å si sin mening om mer hyttebygging i Meråker.

Folkemøte om hyttebygging i Meråker 2023Kjell Arnfinn Aune

Foto: Kjell Arnfinn Aune

Stor takk til alle politikere, innleder Trond Simonsen, debattleder Roger Rein og ikke minst alle som kom på folkemøtet om hyttebygging i Meråker 2. mai. Hytter gjør noe med folk og bygd, natur og tradisjoner. Ingen tvil om at det er mye å diskutere og at debatten ikke er ferdig.

Vårt perspektiv er først og fremst natur, biologisk mangfold og klima, men vi bryr oss og tenker også på beite for husdyr og rein, jakt og fiske, friluftsliv, hytteeiere og bolyst for innbyggerne.

Vi er glade for at det kom så mange engasjerte mennesker og at så mange sa sin mening.

Kjell Arnfinn Aune
Politikerpanelet, foto: Kjell Arnfinn Aune

Artikkel fra StjørdalsNytt:

https://www.s-n.no/nyheter/i/8J7eeA/jeg-synes-det-jeg-ser-er-skremmende-ut-ifra-min-naering-med-all-hyttebygging-og-det-er-paa-tide-aa-snu-utviklingen?