Førjulsmøte: Utdeling av miljøpris og fagtema om fremmede fisker

Tradisjonen tro inviterer Naturvernforbundet i Trøndelag til førjulsmøte med utdeling av Trøndersk natur- og miljøpris.

Fremmede fiskearter – Hva er problemet og hvordan løser vi det? 
Problemet med utsetting av gjedde og andre fremmede fiskearter er et alvorlig problem i Trøndelag. Problemet møtes med flere tiltak, inkludert rotenonehandling. Debatten om rotenon ble nylig aktualisert gjennom den store laksedøden i Homla, ettersom flere hevder at det er rotenonbehandlinga i vann i Malvik som har forårsaket dette. Er rotenon et nødvendig onde for å bekjempe fremmede fiskeslag, eller finnes det andre metoder?

Innledere:
Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet
Roar Sandodden, Veterinærinstituttet

Kulturelt innslag:
Asal Almatny, Samer Zarka og Hadi Hassanieh spiller arabisk musikk med oud, et tradisjonelt strengeinstrument fra det gamle Mesopotamia. 

Utdeling av Trøndersk natur og Miljøpris.
Prisen skal deles ut til enkeltpersoner, lag og foreninger, etater m.v. i Trøndelag, som har gjort en god innsats og stimulert til nytenkning og aktivitet innen området natur og miljø.

Fristen for forslag på kandidater til prisen er 17. november
Forslag med begrunnelse sendes til: sortrondelag@naturvernforbundet.no.