Naturglede

Aktiviteter og turer med fokus på naturglede og naturkunnskap

Naturgledetur

I hele Trøndelag finnes det natur av unik kvalitet og arter som det er verdt å ta vare på. Det er natur som det er verdt å oppdage og få kunnskap om. Prosjektet Naturglede skal bidra til å øke kunnskapen om natur og dens mangfold, samt gi gode naturopplevelser og sosiale møter.

Vi arrangerer kartleggingsturer med fokus på artskunnskap og turer til truede naturområder. Noen turer arrangerer vi alene og noen sammen med andre organisasjoner, bl.a. Norsk Botanisk Forening, BirdLife Trøndelag og Miljøagentene.

Prosjektet Naturgledeturer vil blant annet bidra til å støtte FN´s bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet, 13 Stoppe klimaendringene, 14 Livet i havet, 15 Livet på land og 17 Samarbeid for å nå målene.

Her er noen eksempler på turer og aktiviteter vi arrangerer

Salamander
  • Kartleggingstur
  • Salamandersafari
  • Fuglekikking
  • Fjerning av fremmede arter
  • Slåtte- og skjøtseldugnader
  • Turer for å lære mer om truede arter og naturtyper

Slik kan du bidra

Kjenner du til et naturområde som flere burde få oppleve? Har du noen ideer på nye, spennende turer? Ta gjerne kontakt med lokallaget ditt eller med prosjektleder Marina Gørtz på mag@naturvernforbundet.no