Naturvennlige nabolag

Om prosjektet

Med prosjektet Naturvennlige nabolag ønsker vi å bidra med kunnskap, konkrete tiltak og arrangementer som legger til rette for plante- og dyrelivet i nabolag, sammen med beboere og aktører i næringslivet. I tillegg til mer natur i byen vil prosjektet også bidra til sosiale møteplasser, kunnskapsutveksling, og ikke minst felles naturopplevelser. Dette gir et godt grunnlag for en bærekraftig by som det er godt å leve i, både for oss mennesker og for naturen og dens mangfold.

Prosjektet vil blant annet bidra til å støtte FN’s bærekraftsmål 2 Utrydde sult, 3 God helse og livskvalitet, 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 13 Stoppe klimaendringene, 15 Livet på land og 17 Samarbeid for å nå målene.

Er du/dere interessert i å være med?

Prosjektet går ut på å arrangere aktiviteter for og sammen med engasjerte enkeltindivider, bedrifter og borettslag som ønsker å legge til rette for biologisk mangfold i sine områder. Et eksempel kan være å etablere en parsellhage som kan fungere som en naturvennlig hage, eller ved å snekre fuglekasser, flaggermuskasser og forskjellige typer insektshotell.

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med deg/dere i en bedrift, borettslag eller organisasjon som disponerer et område som dere tenker kan bli mer naturvennlig.

Ved interesse eller spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Marina på mag@naturvernforbundet.no

Prosjektet er sponset av

Jarle Lundberg