Naturvern for alle

Aktiviteter og turer med fokus på naturvern og naturkunnskap

Naturgledetur

I hele Trøndelag finnes det natur av unik kvalitet og arter som det er verdt å ta vare på. Det er natur som det er verdt å oppdage og få mer kunnskap om. Prosjektet Naturvern for alle skal bidra til å øke kunnskapen om natur og dens mangfold, samt gi mulighet for å bidra til å bevare naturen.

Vi arrangerer kartleggingsturer med fokus på artskunnskap og turer til truede naturområder. Noen turer arrangerer vi alene og noen sammen med andre organisasjoner, bl.a. Norsk Botanisk Forening, BirdLife Trøndelag og Miljøagentene.

Vi arrangerer også dugnader der vi fjerner fremmede plantearter, er med på naturrestaureringsprosjekt og andre aktiviteter som bidrar til å bevare naturen. Å være med som frivillig på disse aktivitetene gir deg ny kunnskap og nye bekjentskaper.

Prosjektet Naturvern for alle vil blant annet bidra til å støtte FN´s bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet, 13 Stoppe klimaendringene, 14 Livet i havet, 15 Livet på land og 17 Samarbeid for å nå målene.

Her er noen eksempler på turer og aktiviteter vi arrangerer

Naturvernforbundet i Trøndelag
  • Kartleggingsturer
  • Naturrestaurering
  • Fjerning av fremmede arter
  • Slåtte- og skjøtseldugnader
  • Turer for å lære mer om truede arter og naturtyper

Slik kan du bidra

Kjenner du til et naturområde som bør kartlegges? Ønsker du å bli med som frivillig og bidra på dugnader? Ta gjerne kontakt med prosjektleder Marina Gørtz på mag@naturvernforbundet.no