Fortid og Framtid for Songlia og Bjørndalen

Rundt 40 personer møtte opp da lokalavdelinga av naturvernforbundet i forkant av årsmøtet arrangerte informasjon om Songlia og Bjørndalen. Alt i alt et meget godt og informativt møte om et meget aktuelt tema.

Fortid og framtid for Songlia og Bjørndalen.                                        

Dette var temaet da lokalavdelinga av Naturvernforbundet arrangerte møtet på biblioteket på Orkanger i forkant av årets årsmøte for lokallaget.

De over 40 personer som møtte opp, fikk en innføring i både fortid og framtid.   Biolog Steinar Vatne gav en rapport etter en befaring i området i fjor høst . Temaet var «Slåttemarker og biologisk mangfold på Bjørndalen». Steve Halsetrønning fra Grytdalens venner fulgte opp med en oppdatering om status for Songlia og Grytdalen, og fortalte om dugnaden som ble gjennomført høsten 2015.   Arnfinn Sætre avsuttet det hele med bilder og orientere om «Grytdalen i fortid og nåtid», ledsaget av musikk. Alt i alt et meget godt og informativt møte. Steinar Vatnes presentasjon følger vedlagt. Han er også avbildet.

Naturvernforbundet og Grytdalens Venner har i lengre tid jobbet for å få en avklaring av eierforholdet av området. Vi har ment at eiendommene fortsatt må bli i offentlig eie, og være tigjengelig for almenheten. Statsbygg er den etat som i dag ivaretar eiendommene, men det har i lengre tid vært klart at, etter at en ikke lenger hadde inntekter av utleie, ønsket å avslutte eiendomsforholdet.

Etter flere purringer og ubesvarte henvendelser til Statsbygg, er det nå varslet et møte i begynnelsen av april. Det sies at den som er ansvarlig for salg av eiendom i Statsbygg også vil stille på møtet. Dette kan innebære dårlige nyheter. Det er utarbeidet en takst på et eventuelt salg, noe som virker helt urealistisk.  Bare inntektene av jaktrettigheter er estimert til 4,5 millioner i året. Vi snakker nå hovedsakelig om storvilt, hjort og elg. Også i Grytdalen er en avhengig av kvoter. Om vi antar 40 dyr, noe som er helt urealistisk, vil betalingen til skytteren for hvert dyr bli 112 000. Det regnes også med leieinntekter på bygningsmassen på 2 millioner. Det er i dag ikke tillat med utleie i et visst omfang på grunn av drikkevannskvaliteten ikke er god. Her må det eventuelt gjøres betydelige investeringer. I tillegg medfører strenge verneregler også begrensninger. Vi avventer i spenning hva som vil skje.