Fuglesafari i Byahalla

Naturvernforbundet i Steinkjer inviterer til fuglesafari i Byahalla. Byahalla naturreservat ligger i Steinkjer kommune og har en edelløvskog som huser mange truede arter. Omtrent en tidel av de rødlistede artene i Norge holder til i denne typen skog. 391 av artene på den norske rødlista lever her. Lia er langstrakt og svært bratt med dominans av alm. I lia er det et svært rikt fugleliv, med en rekke arter sangere og andre spurvefugler. Med oss har vi Svein Karlsen, ornitolog og zoolog, og han vil være faglig guide på denne turen.

Onsdag 9. mai kl 17 00. Oppmøte ved grind ovenfor By gård