Fylkesårsmøte 2022

Velkommen til fylkesårsmøte lørdag 12. mars i Orkanger. Vi får høre om arbeidet lokallaget har gjort med skog og tvilsom hogstpraksis, i tillegg til de vanlige årsmøtesakene.

Ødeleggelser ved utfrakting av tømmer

Møtet holdes på Bårdshaug Vegkro, se kart nederst i artikkelen.

Fylkesårsmøtet er åpent for alle medlemmer. Bare valgte delegater fra lokallag har stemmerett.

Program:

kl 12.00 Skogbruket i Trøndelag må ta mer klima- og miljøhensyn.

  • Kjetil Krogksæter og ingerid Angell-Petersen: «Bærekraftig bruk av skog og kritikkverdig hogst i Orkland».
  • Trond Rian (Fylkesskogmester hos Statsforvalteren): «Vår rolle, miljøforvaltning i skogbruket i teori og praksis».
  • Diskusjon.

Pause

kl 13.30 – 15.00 Årsmøtesaker.
Årsmøtepapirer:

Årsmelding
Resultatregnskap, balanse og noter. 
Revisors beretning
Arbeidsprogram

Forslag til uttalelser som har kommet inn til årsmøtet.
Uttalelse om vindkraft i Orkland.
Uttalelse om bestemmelser om bærekraftig skogbruk.
Uttalelse om kraftbruk. 

For lokallagene er det viktig å velge delegater til fylkesårsmøtet, pluss å nominere kandidater som vil og kan være med på landsmøtet på Hamar 22. 24. april.

Alle lokallag har en delegat på Landsmøtet, det er viktig at lokallagene blir representert på landsmøtet.
Fylkesårsmøte skal i tillegg velge 5 delegater for fylket til landsmøtet.

Husk også å sende inn forslag til uttalelser og eventuelle endringer i vedtekter., eller andre saker lokallagene ønsker å ta opp. Frist for innelvring er 7. mars kl 10.00. 

Kom gjerne i god tid – vi serverer lunsj før møtet starter. Det blir også mulighet for å spise gryterett og diskutere videre etter møtet, før vi drar hver til vårt.  

Vi planlegger for et vanlig årsmøte med fysisk oppmøte. Dersom smittesituasjon igjen forverrer seg, kan det blir endring eller mulighet for digital deltakelse.