Fylkesårsmøte Naturvernforbundet i Trøndelag

Vi inviterer til digitalt fylkesårsmøte på Zoom. 
https://zoom.us/j/94106557876?pwd=b0YycDNxanp4Nis2S0R0Sm9KZjFQQT09

Dette behandles på fylkesårsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Orientering om aktuelle saker v/ styret. Åpen diskusjon.
4. Årsmelding 2020
5. Regnskap 2020
6. Arbeidsprogram for 2021
7. Budsjett for 2021
8. Uttalelser
9.Valg

Alle medlemmer av Naturvernforbundet i Trøndelag er velkommen. Valgte delegater fra lokallagenes årsmøter har stemmerett.
 

Årsmøtepapirer finnes samlet i dette PDF-dokumentet