Gir 100 000,- for å redde Førdefjorden

Naturvernforbundets lokallag i Levanger var ikke i tvil. Søksmålet Naturvernforbundet nasjonalt fører for å få stanset gruvedumpinga i Førdefjorden er så viktig og prinsipiell at de ønsket å bidra med en større pengesum

Natur og Ungdom

Foto: Aksjonister fra Natur og Ungdom har flere ganger brukt sivil ulydighet for å stanse planene om gruvedumping i Førdefjorden. Foto: Natur og Ungdom.

Det er dyrt å gå til søksmål mot Staten, men dette er siste mulighet til å få vurdert om miljøhensynene er godt nok ivaretatt.

—Dersom lista for å dumpe 170 tonn gruveavfall i en artsrik og levende fjord skal være så lav, ja da frykter vi for hva som kan skje med Trondheimsfjorden, sier Gøril Hustad, leder i Naturvernforbundet i Levanger.

Hun minner om at både Førdefjorden og Trondheimsfjorden er nasjonale laksefjorder i tillegg til at de huser mange lokale fiskestammer.

Går ikke ut over lokalt arbeid

Lokallaget har god økonomi fordi de i mange år har solgt den populære Levanger-kalenderen. Pengegaven på 100.000 kroner kommer derfor ikke til å gå ut over arbeidet lokalt.

— Vi kommer fortsatt til å stå på for lokale saker for å stanse nedbygging av matjord, nei til fire felts motorvei gjennom matjord og myr, økt respekt for strandsona og mange andre tiltak, lover Hustad videre.

—Det er både lokale og nasjonale saker å jobbe med, så jeg oppfordrer alle til å støtte Naturvernforbundet, enten gjennom medlemskap eller med pengegave, sier hun videre.

– Helt fantastisk

Truls Gulowsen, leder av Norges Naturvernforbund, er svært takknemlig for gaven og sier den kommer godt med.

—Dessverre må vi gå til søksmål for å få saken prøvd rettslig. Det er dyrt, spesielt når vi blir pålagt å betale motpartens saksomkostninger. At Levanger-laget bidrar på denne måten er helt fantastisk og viser at gruvedumping er en nasjonal sak.

Fjordsøksmålet – Førdefjorden

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at Klima- og miljødepartementets tillatelse til å dumpe opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er et klart brudd med forurensningsloven og EU-direktiver.

Høsten 2023 ble saken behandlet i Oslo tingrett, og den 10. januar 2024 falt dommen. Den 12. februar anket Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saken videre til lagmannsretten.

Les mer om Fjordsøksmålet: Redd Førdefjorden – Fjordsøksmålet (fjordsoksmalet.no)