Golfbane i Knyken. Når skal natur og klima få prioritet i prosessen?

Naturvernforbundet i Trøndelag stilte på informasjonsmøte om potensiell etablering av en golfbane på Knyken i Orkland kommune den 7. februar.

Golfideen skrinlegges

Det kom pressemelding frå interimstyret i Knyken Golf fredag den 25.03.22 om at prosjektet er skrinlagt. Dette er me i Naturvernforbundet glad for og håpar myrområda får stå i fred.

Meir om dette kan ein lese i atrikkelen frå Avisa Sør-Trøndelag her: Skrinlegger planene om golfbane

Me vil takke lokale krefter som har bidratt sterkt i saken.

Nei til Golfbane i Knyken

Det vart den 07. februar avholdt et informasjonsmøte om potensiale for å etablere en golfbane på Knyken i Orkland kommune. Styreleier Magne Vågsland i Naturvernforbundet i Trøndelag stilte sammen med Marte Fandrem fra Trøndelagsavdelinga i Norsk Botanisk Forening for å høre på informasjon og si noen ord om hvorfor myrområder er viktige å bevare både i et klimaperspektiv og for naturmangfoldet. Mesteparten av tiden i møtet var som et frieri til lokalt næringsliv om sponsing, og fokuset på klima og natur vart lagt på et minimum. Dette vart godt reflektert i påfølgende avisartikkel i Avisa Sør-Trøndelag der Naturvernforbundet var nevnt med et postskriptum (PS!) på slutten, med en setning, som om det ikke var en del av selve saken.

I tiden før dette har saken kommet opp i lokalaviser og sosiale medier, med varierende søkelys på klima og miljø. De som har talt naturens sak har ikke fått roet sine bekymringer gjennom fullgode løsninger med støtte i forskning på myr, heller motsatt.

Å dekke til myrområdet slik det blir lagt opp til har lite støtte i forskning som er gjort på myr. Det er gjort svært lite forskning på denne metoden og nærliggende metoder. Metoden kan heller ikke vise til forskning som sier at myra og korbonet som er lagret i den vil bli bevart over tid. Bevisene heller mer mot at dette prosjektet vil kunne gi økte klimagassutslipp, kontra intakt myr.

Det har de siste årene blitt produsert utallige utredninger, forskningsprosjekt og artikler med støtte fra fagmiljøene som drar fram viktigheten av å bevare intakte myrområder. Økosystemtjenestene som myr bidrar med, blir viktigere og viktigere i åra som kommer når vi skal møte endringer i klima der vi regner med større kontraster i været. Det er derfor ikke rett strategi å bygge den ned. Nedbygging og arealforringelser er den største trusselen mot natur og biomangfold, og det er summen av alle arealtap som blir gjeldende til slutt!

Sjansene for at det ikke vil bli vellykka for verken golfbane eller miljøhensyn er så store at det er ingen grunn til å være så optimistiske som det golfstyret virker å være. Ved å bygge ned myrområdet er sjansen stor for at toppen på golfbanen kjem til å endre seg over tid, presset fra dekket i våt tilstand vil kunne presse på myra og endre dens egenskaper. 

Prosjektet ble i 2021 lagt fram som en god ide hvis miljøutfordringene løses. Det finnes så langt ikke noen løsning som vil fungere over tid eller som har støtte i forskning. Problemet er nok at det ikke er så lett som det først høres ut.

Vi i Naturvernforbundet i Trøndelag ser helst at planene blir skrinlagt, og at klima og natur vil få større tyngde i fremtidige saker.