Gratulerer reindrifta og roser energiselskapet

Nye planer fra utbyggere om vindkraft i Kalvvatnan ble møtt med et rungende nei fra den samiske reindrifta. Det ble respektert.

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag gratulerer og takker reindrifta for å nok en gang å ha stoppet vindkraftplaner i Kalvvatnan i Bindal kommune. Vi vil også rose vindkraftselskapet for å ha akseptert den lokale motstanden mot prosjektet og håper at tidlig konsultasjon med naturvernere og naturbasert næring blir standard i framtidige diskusjoner rundt vindkraft og andre naturinngrep.

Les mer hos NRK Sapmi: 
https://www.nrk.no/sapmi/de-sa-nei-til-vindkraft-_-blir-respektert-1.14220834
 

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag
Fylkesstyremøte 27. september 2018.