Grytdalens venner får kulturpris

Orkdal kommune har vedtatt å gi foreninga Grytdalens Venner årets kulturpris.

Orkdal Kommune har vedtatt å tildele foreninga Grytdalens Venner kulturprisen for 2011. Sjøl om foreninga er relativt liten i antall medlemmer har en gjennom lang tid lagt ned et betydelig arbeid for at Grytdalen og Songlieiendommen fortsatt skal være i offentlig eie, og at naturen skal være tilgjengelig for alle så lenge en forholder seg til regler og forordninger som i dag gjelder for eiendommen. Statsbygg, som i dag forvalter eiendommen, har i flere år hatt en leieavtale med Direktoratet for Naturforvaltning. Ved årsskiftet utløper denne avtalen, og i og med at dette medfører bortfall av leieinntekter har styret i Statsbygg vedtatt å legge eiendommen ut for salg.

Etter stort engasjement sammen med lokalavdelinga av Naturvernforbundet og Orkdal Kommune , har nå salget foreløpig blitt satt på vent, i det det jobbes iherdig med alternative løsninger for at eiendommen fremdeles skal være i offentlig eie. Det er varslet at Rigmor Aaserud , minister for Fornyings og Administrasjonsdepartementet kommer til Orkdal på nyåret. Forhåpentlig vis vil hun bringe gode nyheter.

Bilde viser leder Steve Halsetrønning, og styremedlemmer Finn Hoff og Øyvind Soligård