Har fylkesdelplaner for vindkraft noen verdi?

NVE neglisjerer totalt fylkesdelplan for vindkraft utarbeidet av Rogaland Fylkeskommune. Er dette totalt mangel på demokratiske prosesser?

Sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune er Rogaland en av de få som har utarbeidet en fylkesplan for vindkraft. Erfaringene fra Rogaland når det gjelder NVE`s konsesjonsbehandling er oppsiktsvekkende. NVE har i etterkant gitt flere konsesjoner stikk i strid med omtalte plan. Det er gitt 4 konsesjoner i områder som planen definerer som absolutte” neiområder” I tillegg anbefales 3 nye konsesjoner, slik at nå har i alt 7 prosjekter anbefalt av NVE stikk i strid med fylkesdelplanen.  I Sør-Trøndelag anbefaler planen at en setter en grense på 2-3 TWh, da utbygging ut over dette etter fylkestingets mening vil føre til for store naturinngrep. Til tross for dette vedtok en i 2009 å anbefale søknader, blant annet i Snillfjord, som nå åpner for 5.25 TWh i fylket. Siden har særlig Trønderenergi gjennomført en større utredning på flere innlandsområder i fylket, blant annet nå sist i Selbu. Fylkesordfører Tore Sandvik uttalte tidligere at ” Noen ikke bare hadde sovet, men snorket i timen” for en utvidelse ut over 5,25 TWH. Men nå slår han totalt retrett, og varsler at han, i likhet med mange politikere, anser at politiske vedtak har begrenset holdbarhetsdato. Nå blir det fritt fram? Erfaringene fra Rogaland indikerer imidlertid at NVE ikke tar fylkeskommunene på alvor. Har vi et demokratisk problem?

Sjekk for øvrig følgende link:

http://www.kraftnytt.no/print.asp?page=1&article=65720