Havneutbygging: Fylkesmannen skjerper kravene til støydemping

Som en del av den planlagte etableringen av regionhavn i Orkdalsfjorden kreves tiltak mot støy , blant annet på grunn av døgndrift. I et brev til Orkdal Kommune skjerper nå Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kravene til støydemping.

Orkdal Kommune er i sluttfasen på revisjon av arealdelen for havneområdet Grønøra øst. I brev fra Fylkesmannen innskjerpes det at en del boliger ikke får tilfredsstillende støyforhold i forhold til T-1442/2012. Derfor ber en nå om at det gjøres en del vurderinger om nytten og kostnaden for fasadetiltak innendørs og lokale støyskjermer utendørs for å begrense støyforholdene. I tillegg kreves konkrete reguleringsbestemmelser som taes inn i planen for å sikre at avbøtende  tiltak blir juridisk bindende.