«Her havner utslippene fra E6-tunnelene»

Naturvernforbundet viser til at vann fra tunneldriving kan ha høye verdier av nitrogen, høy surhetsgrad, oljerester fra maskiner, samt partikler fra fjellboring. Forbundet mener dette er uønskede utslipp i vassdragene.

«Statsforvalteren i Trøndelag har gitt utslippstillatelse til tunnelbyggingen gjennom Forbordsfjellet i Stjørdal», skriver Bladet.

I artikkelen heter det videre:

«I dokumentet som er sendt til utbygger statsselskapet Nye Veier, presiserer statsforvalteren at utslippstillatelsen likevel medfører at vegutbyggeren er ansvarlig og at all forurensing fra virksomheten er uønsket.»

Naturverforbundet sendte høringsuttalelse som krevde at det ikke ble gitt utslippstillatelse. Bladet omtaler dette:

«Mest kritisk er Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker. Forbundet viser til at vann fra tunneldriving kan ha høye verdier av nitrogen, høy surhetsgrad, oljerester fra maskiner, samt partikler fra fjellboring. Naturvernforbundet mener dette er uønskede utslipp i vassdragene.

Naturvernforbundet mener det også finnes mye grønnstein i anleggsområdet. Forbundet etterlyser en vurdering av utslipp av tungmetaller fra grønnstein, og hvordan dette kan forurense utslippsvannet fra tunnelene.

Naturvernforbundet også opptatt av at slitasje av bildekk, plastholdig asfalt og vegmerking vil kunne gi vesentlig tilskudd til innhold av mikroplast i vaskevann og løpende avrenning.»

Les artikkelen fra Bladet.no 26.02.21