Hubroen Ingvil kan få konsekvenser for planlagt vindkraft i Snillfjord

I regi av Norsk ornitologisk forening og fugleekspert Livar Ramvik i Snillfjord har en hubro fått påmontert radiosender slik at en nå i flere måneder har kunnet overvåke dens vandring i naturen. Dette har gitt nye opplysninger, som også kan få konsekvenser for planlagt vindkraftutbygging i Snillfjord kommune.

Hubroen Ingvil lager problemer for vindkraftutbygging i Snillfjord.

I regi av Norsk ornitologisk forening og med god hjelp av lokal fugleekspert Livar Ramvik i Snillfjord har en i år radiomerket en hubro som har sitt tilholdssted i Snillfjord. Fuglen er oppkalt etter Livars barnebarn Ingvil, og hvert 30. minutt har en nå i flere måneder fått overført data fra dens vandring i området. De innsamlede data gir langt på vei nye opplysninger om hubroens vandringer og jaktområder. Fagrapporter som er fremlagt i forbindelse med planlagt vindkraftutbygging i området hever at hubroen i liten grad benytter fjellområder for sitt næringssøk, og i hovedsak benytter lavereliggende strøk ved sjøen der det er mye fugl. Dette viser seg nå å være feil. I rapporten som er laget av fagkonsulent Ingar Jostein Øien i Norsk Ornitologisk forening sies blant annet:

Vår konklusjon ut fra de foreløpige telemetridataene ar at disse allerede er entydige nok til at: Vi går sterkt imot at Remmafjellet vindkraftanlegg realiseres, etter som dataene viser at hubroen nesten utelukkende har benyttet dette planområdet som jaktområde i hele juni, juli og til midten av august. Dette er viktige opplysninger, og vi vil vurdere opplysningene sier saksbehandler LarsHåkon Bjugan i NVE.