Informasjonsavis om vindkraftutbygging i Vikna

Naturvernforbundet i Namdalen og Motvind Nærøysund har utarbeidet en flott avis om vindkraftutbygginga. Les og lær!

utgivelsen har fått støtte av Naturvernforbundet nasjonalt.

Her kan du laste ned hele bilaget.