Ingen avklaring om framtida til Songli og Grytdalen

Det var stort fremmøte ï Songla 11.mai da politisk rådgiver fra FAD Jo Reidar Øyan og politisk rådgiver Audun Garberg fra MD inviterte til møte om framtida til Songlia og Grytdalen. Møtet gav imidlertid få avklaringer.

Et lenge berammet møte om framtida til Songlia og Grytdaleiendommen ble avhold 11. mai. Møtet bar nok preg av at Heidi Sørensen som kjente saken godt hadde sluttet i Miljødepartementet, og at også statsråd Rigmor Aaserud fra FAD meldte forfall. De to politiske rådgiverne Jon Reidar Øyen og Audun Garberg som møtte fra departementene hadde nok få fullmakter i «kofferten». Debatten avslørte på ny at Fylkeslaget av Jeger og Fisk har meget sterke motforestillinger mot et utvidet vern , mens flertallet av de som tok ordet støttet Grytdalens Venner og Naturvernforbundets syn om en utvidet inngrepsfri sone i forhold til dagen vern, samt at vernet også skal inkludere natur, dyre og fugleliv.

Den videre oppfølging skal etter ønske fra departementene skje gjennom en dialog mellom involverte departementer og berørte kommuner, Orkdal, Snillfjord og Agdenes samt også reresentanter for kommuneni samarbeidsrådet for Orklaregionen.  Vi håper på en snarlig avklaring, da det er flere ting ved eiendommen som burde vert fulgt opp.