Kanapeer fra Meråkers natur og Årsmøte 2024

13. mars serverte Kjell Lundemo både velsmakende og vonde smakebiter fra Meråkers natur i form av bilder og kunnskap ervervet gjennom mange år med stor interesse for alt som lever og gror i Meråker. Etterpå var det årsmøte.

Kjell Lundemo byr på kanapeer fra MeråkernaturenAnne Marit Ligaard

Omtrent 25 personer møtte opp for å høre Kjell Lundemos bildeforedrag med glimt fra meråkernaturen. Bilder av tidligere tiders snauhogst var ikke fornøyelige å se på, men det var også mange godbiter med alt fra ekornfilm og geita i Mannfjellet til påtenning av ildkjuke som ble slukket før brannalarmen gikk. Vi fikk ellers se bilder på og høre om andre kjuker, lav, planter og fugler i skog og fjell, om algen som farger snøen rød, og ikke minst om reinens spesielle tilpasninger til sitt barske leveområde. Dessverre ble det slettes ikke tid til å se på alt materialet Kjell hadde tatt med seg, men vi håper på å invitere til et nytt foredrag der vi får sett enda flere bilder, hørt enda flere artige, interessante, triste og lærerike historier og ikke minst sett nærmere på lavet, kjukene og alt det andre han har samlet.

Etter foredraget var det kaffe og kake samt årsmøtesaker.

Årsmelding 2023

Arbeidsplan 2024

Regnskap 2023

Budsjett 2024

Nytt styre ble valgt:

Styret i Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker 2024Anita Danielsen
Styret i Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker 2024

På bildet over fra venstre: Kjell Lundemo, Arne Moksnes, Johannes Schumacker (sekretær), Morten Harper (kasserer), Stig Daniel Danielsen (vara), Lise Rasmussen og Anne Marit Ligaard (leder)(foran). Alette Sandvik, Gunnhild Østerås (vara), Kjell Furuset (vara) og Kjell Arnfinn Aune (vara) var ikke tilstede da bildet ble tatt.