Kartlegging av insektsarter

Naturmangfoldgruppen i Naturvernforbundet Trondheim kartlegger insektsarter ved Lian stasjon

Vi har startet et nytt prosjekt «Innsats for insekter» der vi restaurerer, og etablerer blomsterenger utenfor byen. Prosjektet har fokus på kartlegging av insektsarter, restaureringsarbeid, og formidling. 
Vi vil starte med et område på Lian, og tenker kartlegge hvilke arter som finnes der. Har du lyst å hjelpe oss og lære om insektsarter og kartlegge de? Bli med!

Ønsker du å engasjere deg i Naturmangfoldgruppen? Bli med i vår fb-gruppe: https://www.facebook.com/groups/340988439571428/