Kartleggingstur Lian

Naturmangfoldgruppen inviterer alle interesserte til kartleggingstur!
Vi tar en tur på Lian for å trene på artskunnskap og kartlegging av blomster, insekter, lav, sopp…Det vil være lav terskel og passer også for nybegynnere. Turen er en flott mulighet å bli kjent med alle som er aktive i naturmangfoldgruppen, og hvis været tillater blir det grilling ved Lianvatnet etterpå. 

Oppmøte utenfor Lian restaurant.