Klager på E6-dispensasjon ved Hellstranda

Naturvernforbundet sammen med en rekke organisasjoner klager på dispensasjonen Utvalg Plan og Miljø i Stjørdal har gitt Nye Veier for å starte utfylling ved Hellstranda. Det er gjort feil som gjør at vedtaket er ugyldig.

En rekke natur- og miljøorganisasjoner har sendt klage på vedtak i Stjørdals Utvalg Plan og Miljø, der Nye Veier gis dispensasjon fra miljøkrav i reguleringsplanen for E6.  Nye Veier vil starte utfylling ved Hellstranda før de pålagte miljøundersøkelsene er utført. Kommunedirektøren anbefalte at det ikke ble gitt dispensasjon, men det politiske flertallet ignorerte rådene og innvilget Nye Veiers søknad. 

Det er både lokale og nasjonale organisasjoner som står sammen om den felles klagen: Norsk Ornitologisk Forening Trøndelag, Norsk Ornitologisk Forening, Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Norske Lakseelver, Stjørdal Jeger- og Fiskerforening, NJFF Nord-Trøndelag, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, Naturvernforbundet sentralt og Sabima.

Dispensasjonsvedtaket har formelle feil som gjør det ugyldig og flertallets begrunnelse for å gi dispensasjon oppfyller ikke kravene i loven. Klagen skal først vurderes av Stjørdal kommune. Hvis kommunen ikke endrer vedtaket, går den videre til Fylkesmannen. 

Les hele klagen.