Klager på Stjørdals E6-vedtak

Naturvernforbundet sammen med en rekke organisasjoner klager på vedtaket i Stjørdal kommunestyre av utbyggingsplanen for ny E6. Det er gjort saksbehandlingsfeil som gjør at vedtaket er ugyldig, og det har et manglende kunnskapsgrunnlag.

En rekke natur- og miljøorganisasjoner har nå sendt klage på Stjørdal kommunestyres vedtak av ny reguleringsplan for E6. Det er både lokale og nasjonale organisasjoner som står sammen om den felles klagen: Norsk Ornitologisk Forening Trøndelag, Norsk Ornitologisk Forening, Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Norske Lakseelver, Stjørdal Jeger- og Fiskerforening, NJFF Nord-Trøndelag, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, Naturvernforbundet sentralt og Sabima.

E6-vedtaket har formelle feil som gjør det ugyldig og det er store mangler i kunnskapsgrunnlaget før vedtak er gjort. Organisasjonene krever at klagen gis oppsettende virkning, slik at utbyggingen ikke kan starte mens den er til behandling. Klagen skal først vurderes av Stjørdal kommune. Hvis kommunen ikke endrer vedtaket, går den videre til Fylkesmannen. 

Leder av Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, Ellen Andersson, er intervjuet av Nea Radio om klagen

Les hele klagen (pdf).