Klimaaktivist og vindkraftmotstandere deler årets pris

Trøndersk natur- og miljøpris deles i år mellom klimaaktivist Hedwig Thiery Aresvik og vindkraftmotstanderne i Motvind. Prisen deles ut på Naturvernforbundet i Trøndelags førjulsmøte tirsdag 3. desember kl. 19.

2019 var året da to store folkebevegelser for natur og miljø slo ut i full blomst – ungdommens klimabevegelse og bevegelsen mot naturødeleggende vindkraft. Ifølge jurymedlem Mads Løkeland var det naturlig å gi en pris til en representant for hver av disse bevegelsene. -Disse bevegelsene kjemper hver på sin måte mot evige veksten som truer med å ødelegge naturen og vårt livsgrunnlag på jorda.

Følg lenke til Naturvernforbundet i Trøndelags førjulsmøte.

I juryens begrunnelse for de to prisvinnerne heter det:

Hedwig Thiery Aresvik får prisen for iherdig innsats for ungdommens viktigste sak, klimakrisen. Hun viser stort mot til å stille klare krav og har vist stort styrke for å stå i spissen for klimakampen i Trøndelag. Hun har vært en viktig lederskikkelse i Natur og Ungdom i Trøndelag og vært uredd i debatten. Hun har også vært klimasøksmål-ambassør i Natur og ungdom. Hedwig står i stormen i en vanskelig omstillingsfase for samfunnet vårt. Å heve stemmen i det offentlige rom være krevende. Å løfte problemstilling om sjikane og hets på nettet er krevende og juryen ønsker å vise sin støtte for den viktige jobben Hedwig har gjort på dette feltet. Lyset slår sprekker også i «nett-troll» og Hedwig har vist mot med å løfte disse krevende problemstillingene.

Vi vil også vise til den innsatsen Hedwig har gjort for å stanse nedbygging av dyrket mark i Malvik i forbindelse med regional travbane.

Motvind får prisen for kampen mot tap av natur og leveområder i begge fylker. Motvind er et initiativ fra Frøya og Flatanger, og er et uttrykk for den felles motstanden for vindkraft, ikke bare i Trøndelag, men i hele landet. Motvind er et uttrykk for det folkelige engasjementet for å bevare naturmangfold og friluftsområder og kan bli et kraftfullt og samlende initiativ for å stanse det hittil største inngrepet i norsk natur på 2000-tallet. Med dette kan Motvind også medvirke til at Norge etterlever et sentralt mål fra FNs naturpanel, at bevaring av leveområder er det viktigste tiltaket for å stanse tap av arter.

Det er i år 20. gang prisen deles ut.