Kommunedelplan for naturmangfold

For å oppnå vedtatte miljømål må kommunen ha en bærekraftig forvaltning av natur og naturmangfold samt bevare uberørt natur, store sammenhengende naturområder og økologiske korridorer.

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, sendt til Stjørdal kommune 19.11.21.

Vi har en rekke merknader til planen, men stort sett er det etter vårt syn gjort et solid arbeid som gir et godt grunnlag for å gå videre.

Se hele høringsuttalelsen med merknadene (pdf)