Kommunedelplan naturmangfold

Vårt viktigste anliggende: Planen må utformes slik at den gir en effekt.

Stjørdal kommune skal utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold. Planprogrammet har vært ute på høring. Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker har sammen med, Naturvernforbundet i Trøndelag, Norsk Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening Stjørdal lokallag og Norsk Ornitologisk Forening avdeling Trøndelag levert en omfattende høringsuttalelse som er utarbeidet sammen med sekretariatet i Forum for natur og friluftsliv Trøndelag.

Last ned høringssvaret (pdf).