Nedbygging av natur bedrer ikke kommuneøkonomien

Naturvernforbundet viser at nedbygging av natur for å få flere arbeidsplasser ikke styrker kommuneøkonomien.

mennesker som ser ut over delta. of fotograferer

Befaring ved Hotrandeltaet ved Fiborgtangen i forbindelse med fylkesårsmøtet 2023. Foto: A. G. Solem

Valgkampen fram mot kommunevalget i september er i gang. Ap’s ordførerkandidater i Verdal hadde et innlegg i Innherred den 28.mars. Her leser vi at Trine Reitan og Tor Martin Nordtømme mener at Verdal industripark er en enormt viktig del av kommunens økonomi og arbeidsplasser, og at arealutvidelser er nødvendig for å unngå negative konsekvenser for kommunens økonomi.

Også ordførerkandidatene i Levanger Anita Ravlo Sand, Tone Wanderås og Nina Bakken Bye er i Trønder-Avis 19.juli, opptatt av å trekke mer folk til kommunen for å få økte skatteinntekter.

Hvilken sammenheng er det egentlig mellom kommuneøkonomien og det som foregår i industriparken i Verdal, eller på Fiborgtangen i Levanger?

Naturen er selve grunnlaget for våre liv, for naturgodene vi er avhengig av for å leve. Hvis vi ødelegger naturen, ødelegger vi ressursene som også økonomien er avhengig av.  

Skatteinntekter utjevnes mot tilskudd fra staten

De store inntektene i et kommunebudsjett er skatt og rammetilskudd fra staten. Alle kommuner i Trøndelag har skatteinntekter under landsgjennomsnittet, med unntak av lakse- og kraftkommuner som Frøya, Flatanger, Tydal og Namsskogan, mens Trondheim kommune ligger nær landsgjennomsnittet.

Dette betyr at Verdal, Levanger og de fleste kommuner i Trøndelag mottar inntektsutjevning, som utjevner skatteinntekter mellom skattesterke og skattesvake kommuner. Hvis skatteinntektene i en av disse trønderske kommunene øker, vil det meste av av skatteøkningen bli spist opp av redusert skatteutjevning. For Verdal eller Levanger kommunes inntekter fra skatt og inntektsutjevning har det derfor liten betydning om det blir flere sysselsatte i industriparken eller på Fiborgtangen For de fleste kommuner i Trøndelag blir økt skatteinngang et nullsumspill i forhold til inntektsutjevningen.

Det meste kommunene får overført i rammetilskudd fra staten, kommer som innbyggertilskudd, som er et likt beløp per hode i alle kommuner i landet, 28.077 kroner i 2023. Hvis innbyggertallet øker i Verdal eller Levanger, så øker også innbyggertilskuddet. Men nye innbyggere fører også til økte utgifter til barnehager, skoler, helsetjenester med mer. Det ble 463 flere innbyggere i Verdal fra 2013 til 2023 ifølge SSB, og det ser ikke ut til at kommuneøkonomien har bedret seg av den grunn. Det samme gjelder også for Levanger som har fått 1266 flere innbyggere i samme periode.

Det er vanskelig å finne belegg for at en nedbygging av natur, vil bedre kommuneøkonomien i Verdal eller Levanger. Det samme gjelder også for mange andre kommuner i Trøndelag. Naturvernforbundet vil oppfordre til en valgkamp basert på fakta.

Naturen er grunnlaget for alt liv og velstand

Naturvernforbundet mener at vi ikke kan fortsette å se på naturen bare som ressurser som kan skape vekst, velstand og fortjeneste. Naturen er selve grunnlaget for våre liv, for naturgodene vi er avhengig av for å leve. Hvis vi ødelegger naturen, ødelegger vi ressursene som også økonomien er avhengig av.  

Før kommunevalget i september ønsker vi at de politiske partiene gir et svar på dette spørsmålet: Hva er verdien på natur i din kommune?

Naturvernforbundet i Levanger v/ leder Gøril Aas Hustad

Naturvernforbundet i Trøndelag v/ leder Magne Vågsland