Krigsøvelse med dramatiske miljøkonsekvenser

Den nye rapporten fra FN’s klimapanel viser at det haster å drastisk redusere klimagassutslippene. Det er på høy tid at vi anerkjenner den påkjenningen militær aktivitet har på klodens klima og miljø.

I disse dager starter den største militærøvelsen siden den kalde krigen. Øvelsen er ett ledd i en økende militarisering av Trøndelag, og vi er sterkt bekymret for miljø- og klimakonsekvensene av denne utviklingen. Nedbygging av matjord på Ørland, stadig press for utvidelse av Værnes lufthavn samt et planlagt testsenter for militære kjøretøy på store myrområder, er noen av naturkonsekvensene vi hittil har sett. På toppen av dette kommer øvelsen Trident Juncture, hvor 50 000 soldater deltar med stridsvogner, skip og krigsfly. Det totale CO2 utslippet fra de fossildrevne kjøretøyene er usikkert, og det er heller ikke laget et klimaregnskap av øvelsen. Sikkert er det at på global basis bidrar militærvesenet med en betydelig andel av klimagassutslippene.

Annen forurensing fra øvelsen vil også være stor. Blant annet har soldatene med seg 4,6 millioner plastflasker med vann og vi frykter at forsøpling fra øvelsen vil ligge igjen i naturen i lang tid. Naturvernforbundet har vært i møte med forsvaret og spilt inn at man bør ta hensyn til kartlagt verdifull natur også utenfor verneområdene. Dette innspillet har foreløpig ikke blitt besvart, og det er derfor stor grunn til bekymring for konsekvensene for landbruksjord, myrområder og annen verdifull natur. Spesielt ille vil dette kunne bli ettersom øvelsen holdes i en tid med mye regn, i motsetning til andre øvelser som i all hovedsak holdes på vinteren.

Vi som naturvernorganisasjoner i Trøndelag er bekymret for klima- og miljøkonsekvensene av en økende militarisering og vi anmoder politikerne om å si nei til flere militærøvelser av Trident Junctures omfang i framtida.

Magne Vågsland, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag
Mari Bremnes Ese, Framtiden i våre hender, Trondheim
Ola Dimmen, Besteforeldrenes klimaaksjon, Trondheim
Karoline Ingebrigsten, Spire, Trondheim