Kulturkveld og støttemarkering for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen Siida.

Mari Boine trio og Frode Fjellheim kommer. Kommer du? I oktober er det ett år siden Høyesteretts dom om at vindkraftanleggene på Fosen ikke er forenelig med urfolks rettigheter. Det eneste logiske for de fleste av oss ville vært at anleggene da stoppet, og at nedmontering startet. Men det har ikke skjedd og fortsatt lar regjeringen anleggene stå som om Fosen-samene er uten rettigheter.

I samråd med de berørte reindriftsområdene (Sør-Fosen sijte og Nord Fosen siida) markerer Motvind Norge, Motvind Trøndelag og Naturvernforbundet i Trøndelag ettårs-dagen for dommen. Vi arrangerer en kulturkveld på Byscenen i Trondheim søndag 9.10.22 kl 18. Det blir musikk fra samiske toppartister og andre kulturinnslag. Representanter for begge reindriftsgruppene er med og det blir appeller fra organisasjoner som støtter dem.
Artister er Mari Boine, Frode Fjellheim, Georg Buljo, Gunnar Aukland og Maren Lein m fl.
Det er ingen billetter, bare førstemann inn døra. Gratis, eller hvis du vil hjelpe oss økonomisk med denne dagen kan du sende støtte til v i p p s nr 771203 (det koster å leie flott lokale).

Arrangementet er gratis!