Kurs i artsregistreringer

Naturvernforbundet i Inderøy arrangerer nå kurs i artsregistreringer. Vi er så heldig å ha fått med oss kyndig kursholder fra Sabima, Kristoffer Bøhn. Kurset er beregnet for nye brukere av rapportsystemet og vil gi en enkel innføring til mobilversjonen og Artsorakelet i felt og en introduksjon til rapportering og andre funksjoner i Artsobservasjoner.

I mange plansaker ser vi at det mangler kunnskap om natur og arter som lever i områdene der det planlegges inngrep. For at myndighetene skal kunne gjøre gode avgjørelser, er det viktig at så mye kunnskap som mulig er tilgjengelig. Alle kan bidra med sin kunnskap ved å legge inn sine observasjoner om dyr, planter og andre arter på www.artsobservasjoner.no. Artsobservasjoner ble lansert av Artsdatabanken i 2008, og siden den gang er det kommet inn over 25 mill. rapporter. Med det utgjør Artsobservasjoner og innsatsen fra de frivillige miljøene en betydelig del av kunnskapsgrunnlaget.

Kurset holdes på Inderøy (Oppmøte Hellhaugan 343) og er gratis, men vi trenger påmelding for å estimere innkjøp av mat. Påmelding er bindende og frist er 13. september.

Lenke til påmelding og mer informasjon/ program her:

https://naturvernforbundetinderoy.hoopla.no/sales/kursiartsregistreringer?fbclid=IwAR3kQLzKaD84dWbYO3wNnq5Vv3zEhTc43kRR4kd3ZgyHl0tsMBakLLY5x_c

Her er lenke til arrangementet på Facebook, gjerne del og inviter:

https://www.facebook.com/events/594987774998871?ref=newsfeed